Två anställda hos Probaco möts i trappan på kontoret i Gävle.

Probaco – en erfaren aktör i ny kostym

Den 1 januari gick sex fristående saneringsbolag i södra och mellersta Sverige ihop och bildade Probaco. Tre av bolagen bröt sig loss från Ocab-gruppen.

– Vi vill fortsatt vara en lokal aktör som är lyhörd och hittar de bästa lösningarna för våra kunder – med hjärtat på rätt ställe. Vi såg inte att det var möjligt att fortsätta samarbetet med Ocab centralt då vi har olika ideer om hur verksamheten ska bedrivas, säger Tommy Morelius, VD för Probaco i Gävle, som är ett av bolagen som kliver ur Ocab.

I dagsläget har de sex fristående bolagen i Probaco kontor på åtta orter i södra och mellersta Sverige. Precis som tidigare kommer Probaco att erbjuda tjänster inom bland annat skadehan-tering, byggnadsmiljö, radon och projektledning.

– Vår styrka är lokal förankring, lång erfarenhet i branschen och att vi erbjuder en stor bredd på tjänster inom sanering och avfuktning. Vi har dessutom goda möjligheter att samarbeta mellan bolagen och sätta in extra resurser där det behövs, säger Tommy Morelius.

I samband med namnändringen och den nystart det innebär ser ledningen och personalen positivt på framtiden.

– Vi vill vara en trygg partner som våra kunder kan lita på i alla lägen, och under dygnets alla timmar. Kunderna ska få direktkontakt med med oss och inte bli kopplade till något huvudkontor i Stockholm. Det ska kännas att vi finns här!