Desinficering

Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar med desinficering av bakterier och smittor. Det kan röra sig om bakteriesanering inom livsmedelsindustrin på löpande basis eller större uppdrag vid allmänfarliga sjukdomar som Shigellabakterien eller Coronaviruset, Covid 19. Vi jobbar både med akuta insatser, eller med det vi kallar abonnemang, där vi tillsammans med kunden kommer överens om ett lämpligt schema där vi går in och gör en desinficering.

Desinficering innebär per definition en minst 100 000-faldig reduktion, 5-log, av antalet levnadsdugliga mikrober och sterilisering en minst 10 000 000-faldig reduktion, 7-log, av antalet levnadsdugliga mikrobsporer. Denna stora reduktion kan man aldrig uppnå enbart genom rengöring, oavsett hur många gånger rengöringen genomförs.

Vi har metoder där vi går in och gör en ytdesinficering vid en kontaktsmitta. Vid luftburna smittor kombinerar man den traditionella ytbehandlingen med mikrokondensation av desinfektionsmedlet i luften. Det innebär att man fyller luften i det utsatta utrymmet med medel och på samma sätt desinficerar luften. Denna metod gör så att hela rummet behandlas i tre dimensioner.

På detta sätt kan man:

  • Hindra spridning av luftburna patogener (virus, smittämnen mm)
  • Minska partikelhalten i luften
  • Minska halten av endotoxiner och mykotoxiner i luften.

Denna metod gör även att man kan behandla lokaler eller fordon, som annars är svåra att nå alla ytor med traditionella metoder. Samtidigt kan dessa intermittenta behandlingar dramatiskt minska risken för hälsoproblem förknippade med luftburna patogener, toxiner och allergener.

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande […]

Läs mer

Brandsanering

Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad Vid brand rycker Probaco ut för att […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

Mögelsanering

Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Radonsanering

Radonsanering Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas i berggrunden när grundämnet radium […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer