Annelie på Probaco Hjulsbro Sanering visar upp städprodukter

Enklare och renare bodstädning

Visste du att vi på Probaco Hjulsbro Sanering i Östergötland erbjuder bodstädning till våra byggare? Vår medarbetare Annelie är en av dem som ombesörjer städning, sanering och påfyllning av hygienmaterial dagligen enligt schema som beställare själv önskar. Vanligtvis 2ggr/veckan för att bodarna skall hålla en bra miljö för byggarna och dess underentreprenörer. Vid smitta så som tex Covid ser vi också till att de desinficeras samt att handsprit finns tillhanda. Kontakta helene.adolfsson@probaco.se eller 0708–161746 för ett upplägg som passar just er verksamhet.

Annelie håller upp städprodukter som Probaco använder sig av.
Två anställda kvinnor hos Probaco har utfört en specialsanering

Social sanering som utförs professionellt

Probaco Hjulsbro Sanering utför specialsaneringar åt olika beställare. Det kan vara allt från bostäder, lägenheter eller offentliga ytor. Våra erfarna sanerare Lotta och Åsa berättar om hur deras arbete går till där ingen dag är den andra lik.

Erfarna sanerare som arbetar i alla möjliga miljöer

Eftersom vi arbetar i miljöer där det behövs social sanering så är det viktigt att tänka både på vår säkerhet gällande överfall och utifrån smitta från t.ex. använda kanyler.

  • Vi har hittat kanyler lite överallt säger Lotta, det kan vara i madrasser, gardiner, vattenlås eller i soffor.

Ofta vet inte Lotta och Åsa i vilket skick ”ytan” är i utan att det skall göras rent, snyggt och hemtrevligt. Åsa berättar att de båda vet vilka försiktighetsåtgärder de ska vidta för att kunna arbeta säkert. De jobbar t.ex. aldrig ensamma eller i olika lägenheter samtidigt.

Att kunna prioritera sitt saneringsarbete

Åsa och Lotta lägger själva upp sitt schema så de kan prioritera efter beställares önskemål. Detta gör att arbetet känns mer fritt och att de själva kan planera sin arbetsdag.

  • Jag tycker detta har en stor betydelse i vårt arbete då saneringen kan göras så professionell som möjligt, säger Lotta.

Magasinering av lösöre

Många gånger innebär uppdraget att hela lösören skall magasineras på Probacos lager tills klienten själv ringer och bokar för hämtning alternativt kassering. 

För Probaco Hjulsbro Sanering är det viktigt att oavsett vad som skett i livet behandla alla med lika värde och försöka ge förutsättning till omstart i livet. Detta är något som Lotta och Åsa också brinner för vilket visar sig i deras fina arbete.

Söker du efter ett professionellt företag och behöver snabb hjälp, kontakta helene.adolfsson@probaco.se telefon 0708-161746.