Skadeutredning

När inomhusmiljön upplevs som ohälsosam eller det finns misstankar om att den orsakar besvär, behöver det undersökas. Probaco har lång erfarenhet av skador i byggnader och hur de påverkar människorna som vistas i dem.

En utredning av inomhusmiljön har fyra huvudsyften:

  • att utreda om det finns brister
  • att utreda varför bristerna har uppstått
  • att bedöma bristernas koppling till besvären
  • att ta fram en åtgärdsplan

Vid misstanke om eventuella fukt- och mögelskador kan vi gå vidare med en teknisk utredning, där vi med hjälp av ritningar, avancerad mätteknik och undersökningar av konstruktionen söker efter fel och brister som kan orsaka skador på fastigheten och påverka inomhusmiljön.

Alla tjänster inom byggnadsmiljö

Inventeringar

Inventeringar Inför rivningar och ombyggnation av byggnader och anläggningar är det viktigt att utföra en miljö- […]

Läs mer

Materialanalys

Materialanalys För att ta reda på en skadas art och utbredning tas materialprov. Provresultatet kan i […]

Läs mer

Projektledning

Projektledning Ett lyckat projekt vid skador bygger på en väl genomförd utredning över läget. Vi har […]

Läs mer