Probaco i Gävle blir avtalsentreprenör till Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB

Nytt avtal med Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB

Probaco i Gävle blir avtalsentreprenör till Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB. När Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus under hösten skulle upphandla en entreprenör för sanerings- och fuktskadearbeten var det tillslut Probaco som kunde presentera det mest attraktiva anbudet för kommunen med bolag. Avtalet, som med förlängning kan sträcka sig till år 2024, påbörjades nu i november.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att påbörja samarbetet med både Älvkarlebyhus och Älvkarleby Kommun.

Probaco utses till ett av de framgångsrika företagen i Gästrikland 2019 i samverkansprojektet FramFör

Probaco i Gävle ett FramFör-företag

Sedan år 2000 har samverkansprojektet FramFör i Gästrikland varje år utsett de 50 mest framgångsrika företagen i landskapet. På listan för 2019 hittar vi glädjande Probaco i Gävle.

Det är studenter vid ekonomiprogrammet vid Högskolan i Gävle som utser de mest framgångsrika företagen utifrån att ha undersökt deras ledarskap, organisation och arbetsmiljö.

Syftet med utmärkelsen är bland annat att öka intresset för framgångsrikt företagande och skapa goda exempel. Den skapar också viktiga kontakter mellan företagen och högskolan som kan leda vidare till andra projekt. Alla vinnare belönas med ett diplom.

Bakom FramFör står kommunerna i Gästrikland, Högskolan i Gävle, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision och Mellansvenska Handelskammaren.

Region Värmland logotyp

Stort avtal med Region Värmland

Probaco Värmland har tagit hem ett stort avtal om skadehantering av fukt- och vattenskador i Region Värmlands lokaler från 1 mars i år. Probaco är utvalda som enda entreprenör och avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.
– Det är självklart roligt och viktigt för oss som lokal aktör, säger Lars-Eric Petersen, vd på Probaco Värmland Avfuktning AB. Särskilt roligt är att vi fick genomgående höga betyg för hur vi utför våra uppdrag i den utvärdering som gjordes i upphandlingen.

Desinficering av bakterier och virus med anledning av det aktuella Coronaviruset

Ett av de områden vi på Probaco jobbar med är desinficering av bakterier och smittor. Det kan röra sig om bakteriesanering inom livsmedelsindustrin på löpande basis, eller som det senaste uppdraget av större karaktär, då vi hjälpte en kund som fått problem med shigellabakterien, vilken är klassad som allmänfarlig sjukdom.

Desinficering innebär per definition en minst 100 000-faldig reduktion, 5-log, av antalet levnadsdugliga mikrober och sterilisering en minst 10 000 000-faldig reduktion, 7-log, av antalet levnadsdugliga mikrobsporer. Denna stora reduktion kan man aldrig uppnå enbart genom rengöring, oavsett hur många gånger rengöringen genomförs.

Vi har metoder där vi går in och gör en ytdesinficering vid en kontaktsmitta, som typ shigellabakterien. Vid luftburna smittor kombinerar man den traditionella ytbehandlingen med mikrokondensation av desinfektionsmedlet i luften. Det vill säga man fyller luften i det utsatta utrymmet med medel och på samma sätt desinficerar luften. Denna metod gör så att hela rummet behandlas i tre dimensioner.

På detta sätt så kan man:
• Hindra spridning av luftburna patogener (virus, smittämnen mm)
• Minska partikelhalten i luften
• Minska halten av endotoxiner och mykotoxiner i luften.

Denna metod gör även att man kan behandla lokaler eller fordon, som annars är svåra att nå alla ytor med traditionella metoder. Samtidigt kan dessa intermittenta behandlingar dramatiskt minska risken för hälsoproblem förknippade med luftburna patogener, toxiner och allergener.

Vi jobbar både med akuta insatser, eller med det vi kallar abonnemang, där vi tillsammans med kunden kommer överens om ett lämpligt schema där vi går in och gör en desinficering.
Är ni intresserade av att höra mer så kontakta ett av våra kontor nära dig.

Tre företagsbilar uppställda på en gräsmatta med Fukt i Väst-logotyp på sidan av bilen.

Fukt i Väst in i Probaco

– Vi blir större tillsammans, det är den främsta fördelen. Joakim Peterson äger och driver saneringsföretaget Fukt i Väst sedan 1999. Nu går de in som en del i Probaco-gruppen.

– Storleken gör att vi kan hjälpas åt i större projekt, men även kring utbildningar och annat.

 

Fukt i Väst har 25 anställda och utgår från Uddevalla.

– Dessutom har vi en egen grävmaskin, det har inte alla. Det gör att vi även kan ta hand om större rivningsarbeten i samband med skador och saneringar, berättar Joakim Peterson.

Kontakta Fukt i Väst

Ett spännande första år för Probaco

Vid årsskiftet 2018/2019 lanserades Probaco, en ny aktör bland saneringsföretagen med erfaren personal från branschen. Vi vill vara en lokal aktör som är lyhörd och hittar de bästa lösningarna för våra kunder – alltid med hjärtat på rätt ställe. ”Vi finns här” ska genomsyra Probacogruppen.

Det är väldigt spännande att flera andra sanerings­företag har fått upp ögonen för oss och visat intresse för att bli en del av Probaco. Vi för dialoger för att finna möjligheter att bli ännu starkare och tillsammans ­erbjuda ännu bättre service till våra uppdragsgivare!

Probaco Gävle har under året öppnat ett filialkontor i Bollnäs för att på ett bättre sätt erbjuda sina tjänster över hela Gävleborg. Intressanta ramavtal som löper under flera år avseende sanerings- och avfuktningstjänster har tecknats både med Region Gävleborg och Sandvikens Kommun med dotterbolag.

Probaco Närke fick chansen att presentera ett förslag om att förebygga vattenskador vid en BRF med 47 hus. Kunden tackade ja och nu är de sista åtgärderna ­gjorda, med en nöjd kund som resultat.

Probaco Värmland, som har kontor i Kristinehamn, Karlstad och Karlskoga, är både Probaco sanering och Probaco avfuktning. De har haft en stabil orderingång under 2019. Ett nytt koncept med fastighetsjour ska startas under 2020, flera kunder har anmält intresse då detta ofta blir en besparing och en unik produkt. Probaco kan erbjuda fler tjänster än den traditionella fastighetsjouren brukar göra.

Probaco Hjulsbro Sanering i Linköping, som har ­filialkontor i Motala, Norrköping och Västervik, fick en stor utmaning i juni då en bomb ­detonerade i centrala Linköping. Under året har Probaco ­Hjulsbro Sanering i Linköping bland annat fått förlängt avtal med AB Stångåstaden. Probaco Hjulsbro Sanering i Linköping är även ägare till AB Allspol i Linköping som har flera spol och sugbilar och kan även erbjuda denna tjänst.

Probaco Göteborg arbetar i huvudsak mot fastighet­s­ägare i Göteborg med omnejd med det utbud ­Probaco har.

Probaco Centralt har under året anställt en marknadsansvarig för att samordna och ­arbeta med fortsatt utveckling av Probaco.

Vi vill tacka för ett gott samarbete under vårt första år 2019. Vi ser fram emot 2020 då vi ska fortsätta ­Probacos spännande resa!

God Jul och Gott Nytt År, önskar Probaco-företagen med personal