Rivning

Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart perspektiv när vi tillgodoser industrins behov av specialiserade rivningstjänster, då en av de viktigaste aspekterna inom rivning är hur avfallet ska tas om hand.

Vår maskinpark består av noggrant utvalda maskiner av hög kvalitet som är avpassade för olika typer av rivningsarbeten. Våra medarbetare har stor kompetens och erfarenheter från alla slags uppdrag. Vi åtar oss allt från komplicerade projekt som kräver vibrationsmätning till enkla demonteringsuppdrag.

Rivningsmaterialet tas om hand och återanvänds eller återvinns i största möjliga utsträckning. Probaco hjälper er genom hela processen med planering, utförande och specialtransporter av material. Vi utför rivningar vid brandskador, vattenskador, ombyggnad och renovering. Vi arbetar enligt gällande arbetsmiljölagar och regler för avfallshantering.

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande […]

Läs mer

Brandsanering

Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad Vid brand rycker Probaco ut för att […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

Mögelsanering

Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer