Luftanalys

Mikrobiella och kemiska luftanalyser är mycket användbara sätt att verifiera om det finns problem i inomhusmiljön. I ett tidigt skede kan luftanalys göras för att få indikationer på skadans art och sedan användas som utgångspunkt för ytterligare undersökningar. Luftanalyser kan även användas före och efter saneringsåtgärder för att se åtgärdernas resultat på inomhusluften.

Probacos skadeutredare genomför ett antal luftanalyser per år och har nära samarbete med erfarna kemister och mikrobiologer på ett externt laboratorium.

Alla tjänster inom avfuktning

Fuktmätning

Fuktmätning i ditt hus – en smart investering En fuktmätning är enkel att genomföra och en […]

Läs mer

Läcksökning

Läcksökning Dålig lukt, ohälsa och allergi kan vara tecken på att ditt hus har fukt- eller […]

Läs mer

RBK-mätning

RBK-mätning Rådet för ByggKompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i […]

Läs mer