Fuktmätning i ditt hus – en smart investering

En fuktmätning är enkel att genomföra och en god investering i din fastighet. Den ger möjlighet att upptäcka skador i tidigt skede och kan vara skillnaden mellan en enkel avfuktning eller en kostsam skada på din bostad.

En fuktmätning bör alltid göras vid ombyggnation och renovering för att säkerställa att oupptäckta skador och läckor inte byggs in. Vi rekommenderar också att det görs så fort en indikation på vattenläckor, obalans i luftfuktigheten, dysfunktionell ventilation eller tecken på mögel dyker upp.

Tecken på fukt- och mögelproblem inomhus:

  • Dålig lukt
  • Allergi
  • Vattenfläckar i tak
  • Lossnande målarfärg med fukt under
  • Bubbliga tapeter

Fukt i krypgrund och på vindar

Utsatta utrymmen för fuktskador är krypgrunder och vindar. Vid dålig ventilation eller läckage i till exempel tak är det vanligt att skador med mögel snabbt uppstår.
I en krypgrund kan signaler om att en fuktmätning behövs vara mögel på någon typ av organiskt material till exempel trä och liknande. På en vind kan behovet av mätning visa sig efter regn och större skyfall genom vattendroppar på insidan av takets yttertakspanel, eller som beläggning av is om det är under den kallare årstiden.

Luftfuktigheten varierar över tid, både över dygnet och under året beroende på temperaturen. Därför rekommenderar våra fuktspecialister att en fuktmätning för krypgrund bör göras under sensommar och en vind mitt i vintern när det är som kallast ute. En loggning och långtidsmätning av luftfuktighet och temperatur kan göras för ett så exakt utfall som möjligt. Vi kan även göra en fuktkvotsmätning och gå på djupet av att mäta fukten i virket och byggnadens konstruktion. På nyare byggnationer kan en RBK-mätning utföras där fukthalten mäts i betongen.

Våra fukttekniker tillhandahåller också en mätning av luftfuktigheten och analyser av den mikrobiella och kemiska miljön av luften inomhus vid behov. Exempelvis i ett tidigt skede av fuktskador kan luftanalys göras för att få indikationer på en skadas art, och vidare användas som utgångspunkt för ytterligare åtgärder.

En vanlig åtgärd som kan vidtas vid för hög luftfuktighet och en konstaterad skada är att göra en avfuktning med hjälp av en avfuktare som kan torka ur luften och på så sätt sänka den relativa luftfuktigheten.

Hur lång tid tar en avfuktning?

Tiden det tar att göra en avfuktning varierar men brukar pågå i cirka 2- 6 veckor. Det beror på skadans utformning, art och hur långt den gått samt om en mögelsanering behöver göras.

Probaco gör så mycket som möjligt för att du som kund ska kunna bo kvar hemma under en avfuktning. De fall där det inte går är när det till exempel är en större avfuktning som ska göras på till exempel ett helt våningsplan och inte bara ett avgränsat mindre utrymme.

Läcksökning - om du inte vet var vattnet läcker ifrån

Vi utför noggrann läcksökning och lokaliserar snabbt var det läcker med hjälp av avancerad teknik. Vi tar reda på hur omfattande läckan är och sammanställer en plan för åtgärd.

Tekniken och tillvägagångssättet för att lokalisera ursprunget för läckage beror på var fukten visar sig, hur den visar sig och vilka konsekvenser läckan gett. Om ett golvvärmesystem läcker med buktande parkett som resultat eller en undermålig ventilation orsakat mögel på vinden så innebär det olika typer av tillvägagångssätt och verktyg. Exempel på verktyg som används vid en läcksökning och indikering på fukt är bland annat UV-ljus, värmekamera och gasteknik.

Vad händer när läcksökningen är klar?

Efter att Probacos fuktutredare identifierat ursprung och orsaken till en fukt- och vattenskada som för hög luftfuktighet eller dysfunktionell ventilation kommer vi se till att rätt åtgärder vidtas beroende på hur situationen ser ut för just dig.

Åtgärderna kan variera; om det skulle vara ett rör i en vägg som skapat vattenskador kommer vi att riva bort allt skadat och påverkat material i det området och sedan utföra en avfuktning, och om det är en vind som har undermålig ventilation installerar vi en avfuktare som enkelt känner av luftfuktigheten och startar vid behov.

En fuktskada innebär ofta att en mögelsanering utförs. Vi tillhandahåller säkert genomförd sanering med erfarna och välutbildade saneringstekniker. Du kan läsa mer om hur våra fukt- och saneringstekniker arbetar samt vad en mögelsanering innebär här.

Probaco arbetar proaktivt för att förhindra samt upptäcka fukt- och vattenskador i tid men har också jour för att kunna rycka ut akut. Vi finns för dig - från vått till torrt och återställer din bostad efter till exempel vattenskada, läckage och undermålig ventilation.

Ring oss för din fuktmätning idag – vi finns här!

Alla tjänster inom avfuktning

Läcksökning

Läcksökning Dålig lukt, ohälsa och allergi kan vara tecken på att ditt hus har fukt- eller […]

Läs mer

Luftanalys

Luftanalys Mikrobiella och kemiska luftanalyser är mycket användbara sätt att verifiera om det finns problem i […]

Läs mer

RBK-mätning

RBK-mätning Rådet för ByggKompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i […]

Läs mer