Materialanalys

För att ta reda på en skadas art och utbredning tas materialprov. Provresultatet kan i många fall vara helt avgörande för åtgärdsförslagen vid en skadeutredning. Materialprov används även för att hitta miljöskadliga ämnen i byggnader. Probacos skadeutredare har nära samarbete med erfarna kemister och mikrobiologen på ett externt laboratorium.

Alla tjänster inom byggnadsmiljö

Inventeringar

Inventeringar Inför rivningar och ombyggnation av byggnader och anläggningar är det viktigt att utföra en miljö- […]

Läs mer

Projektledning

Projektledning Ett lyckat projekt vid skador bygger på en väl genomförd utredning över läget. Vi har […]

Läs mer

Skadeutredning

Skadeutredning När inomhusmiljön upplevs som ohälsosam eller det finns misstankar om att den orsakar besvär, behöver […]

Läs mer