Två anställda kvinnor hos Probaco har utfört en specialsanering

Social sanering som utförs professionellt

Probaco Hjulsbro Sanering utför specialsaneringar åt olika beställare. Det kan vara allt från bostäder, lägenheter eller offentliga ytor. Våra erfarna sanerare Lotta och Åsa berättar om hur deras arbete går till där ingen dag är den andra lik.

Erfarna sanerare som arbetar i alla möjliga miljöer

Eftersom vi arbetar i miljöer där det behövs social sanering så är det viktigt att tänka både på vår säkerhet gällande överfall och utifrån smitta från t.ex. använda kanyler.

  • Vi har hittat kanyler lite överallt säger Lotta, det kan vara i madrasser, gardiner, vattenlås eller i soffor.

Ofta vet inte Lotta och Åsa i vilket skick ”ytan” är i utan att det skall göras rent, snyggt och hemtrevligt. Åsa berättar att de båda vet vilka försiktighetsåtgärder de ska vidta för att kunna arbeta säkert. De jobbar t.ex. aldrig ensamma eller i olika lägenheter samtidigt.

Att kunna prioritera sitt saneringsarbete

Åsa och Lotta lägger själva upp sitt schema så de kan prioritera efter beställares önskemål. Detta gör att arbetet känns mer fritt och att de själva kan planera sin arbetsdag.

  • Jag tycker detta har en stor betydelse i vårt arbete då saneringen kan göras så professionell som möjligt, säger Lotta.

Magasinering av lösöre

Många gånger innebär uppdraget att hela lösören skall magasineras på Probacos lager tills klienten själv ringer och bokar för hämtning alternativt kassering. 

För Probaco Hjulsbro Sanering är det viktigt att oavsett vad som skett i livet behandla alla med lika värde och försöka ge förutsättning till omstart i livet. Detta är något som Lotta och Åsa också brinner för vilket visar sig i deras fina arbete.

Söker du efter ett professionellt företag och behöver snabb hjälp, kontakta helene.adolfsson@probaco.se telefon 0708-161746.

Desinficering av bakterier och virus med anledning av det aktuella Coronaviruset

Ett av de områden vi på Probaco jobbar med är desinficering av bakterier och smittor. Det kan röra sig om bakteriesanering inom livsmedelsindustrin på löpande basis, eller som det senaste uppdraget av större karaktär, då vi hjälpte en kund som fått problem med shigellabakterien, vilken är klassad som allmänfarlig sjukdom.

Desinficering innebär per definition en minst 100 000-faldig reduktion, 5-log, av antalet levnadsdugliga mikrober och sterilisering en minst 10 000 000-faldig reduktion, 7-log, av antalet levnadsdugliga mikrobsporer. Denna stora reduktion kan man aldrig uppnå enbart genom rengöring, oavsett hur många gånger rengöringen genomförs.

Vi har metoder där vi går in och gör en ytdesinficering vid en kontaktsmitta, som typ shigellabakterien. Vid luftburna smittor kombinerar man den traditionella ytbehandlingen med mikrokondensation av desinfektionsmedlet i luften. Det vill säga man fyller luften i det utsatta utrymmet med medel och på samma sätt desinficerar luften. Denna metod gör så att hela rummet behandlas i tre dimensioner.

På detta sätt så kan man:
• Hindra spridning av luftburna patogener (virus, smittämnen mm)
• Minska partikelhalten i luften
• Minska halten av endotoxiner och mykotoxiner i luften.

Denna metod gör även att man kan behandla lokaler eller fordon, som annars är svåra att nå alla ytor med traditionella metoder. Samtidigt kan dessa intermittenta behandlingar dramatiskt minska risken för hälsoproblem förknippade med luftburna patogener, toxiner och allergener.

Vi jobbar både med akuta insatser, eller med det vi kallar abonnemang, där vi tillsammans med kunden kommer överens om ett lämpligt schema där vi går in och gör en desinficering.
Är ni intresserade av att höra mer så kontakta ett av våra kontor nära dig.

Personal från Probaco utför sanering efter explosionen i Linköping 2019

Probaco sanerar efter explosion i Linköping

Polisen kunde identifiera sprängdeg i en moped som lämnats in som stulen till polisen. Utifrån uppgifter ifrån Corren så skall polisen ha utrymt och informerat / evakuerat runt 2000 personer inför en kontrollerad detonering av bomben.

Innertaket till byggnaden innehöll asbestcementskivor eller eternitskivor, som de även kallas. Detta material spred sig tillsammans med övrigt material efter explosionen och Probaco blev inkallade för att hantera situationen.

Andreas Elb, som ansvarar för asbestsaneringarna i Linköping, byggde upp en åtgärdsplan tillsammans med arbetsmiljöverket och Tekniska verken för att kunna hantera allt avfall på ett kontrollerat sätt och utan att orsaka någon spridning.

Då asbestfibrer är väldigt lättflyktigt material kan man använda sig av vattenbegjutning för att tynga fibrerna och förhindra att dessa sprider sig vidare.

Läs mer om asbest https://probaco.se/vara-tjanster/sanering/ eller på Arbetsmiljöverkets hemsida

Området är dessutom avspärrat och endast behörig personal får beträda detta område. Skyddsutrustningen enligt AFS 2006:1 (Asbest) används.

Ni kan läsa mer om arbetet på Correns hemsida (för prenumeranter).
https://www.corren.se/nyheter/linkoping/efter-explosionen-farliga-amnet-spreds-om6258771.aspx

Välkomna att kontakta vårt kontor i Linköping vid frågor.
Probaco Hjulsbro Sanering AB
013 – 20 32 30
linkoping@probaco.se