Bakterier

Desinficering av bakterier och virus med anledning av det aktuella Coronaviruset

Ett av de områden vi på Probaco jobbar med är desinficering av bakterier och smittor. Det kan röra sig om bakteriesanering inom livsmedelsindustrin på löpande basis, eller som det senaste uppdraget av större karaktär, då vi hjälpte en kund som fått problem med shigellabakterien, vilken är klassad som allmänfarlig sjukdom. Desinficering innebär per definition en […]

Läs mer

Probaco sanerar efter explosion i Linköping

Polisen kunde identifiera sprängdeg i en moped som lämnats in som stulen till polisen. Utifrån uppgifter ifrån Corren så skall polisen ha utrymt och informerat / evakuerat runt 2000 personer inför en kontrollerad detonering av bomben. Innertaket till byggnaden innehöll asbestcementskivor eller eternitskivor, som de även kallas. Detta material spred sig tillsammans med övrigt material […]

Läs mer