Vi Finns Här

Trygghet är att finnas nära till hands när det oväntade inträffar. Probaco erbjuder många års erfarenhet och trygga lösningar inom all slags skadeservice. Vi är dina lokala experter inom sanering, avfuktning och rivning.

Sanering, avfuktning och jour

Probaco erbjuder en stor bredd av tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. Vi finns här för dig, med expertis och engagemang. Hör av dig till oss för allt från utredande ­åtgärder, till sanering och återställning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- eller vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage eller luktproblem.

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar på ett professionellt och ekonomiskt sätt.

Vi mäter radon, utför radontekniska utredningar vid förhöjda halter och åtgärdar för att uppnå radonhalter under gränsvärde.

Vi hjälper till med att riva konstruktioner på ett säkert, dammfritt och miljövänligt sätt. Vi omhändertar, sorterar och fraktar bort avfall och farliga ämnen.

Med lång erfarenhet och fackmässig kompetens hjälper vi dig att säkra byggklimatet genom hela byggprocessen.

Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Vi tar fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras.

Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, och är din kontakt genom hela projektet.

När problemet är akut. Då finns vi här för dig: dygnet runt, året runt. Vi kan snabbt vara på plats och begränsa skadorna, exempelvis vid brand, översvämning eller vattenläcka.

Vill du mäta radon i ditt hus?

Att mäta radonhalten är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en byggnad. Vid förhöjda halter utför vi en radonteknisk utredning, för att klargöra radonkällan, och sätter in rätt saneringsmetod så att radonet försvinner.