Vi är dina lokala experter inom sanering, avfuktning och rivning.

Trygghet är att finnas nära till hands när det oväntade inträffar. Probaco erbjuder många års erfarenhet och trygga lösningar inom all slags skadeservice.

Bild på en karta där alla städer är utmarkerade var Probaco är verksam i.

Sanering, avfuktning och jour

Probaco erbjuder en stor bredd av tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. Vi finns här för dig, med expertis och engagemang. Hör av dig till oss för allt från utredande ­åtgärder, till sanering och återställning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- eller vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage, desinficering av coronaviruset eller luktproblem. Läs mer »

Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar rätt metod för varje klottertyp. I förebyggande syfte kan man även använda klotterskydd. Läs mer »

Vi desinficerar ytor, lokaler, fordon och utrymmen från luftburna bakterier, virus och smittor. Kontakta oss för akuta insatser eller löpande abonnemang. Läs mer »

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar på ett professionellt och ekonomiskt sätt. Läs mer »

Vi mäter radon, utför radontekniska utredningar vid förhöjda halter och åtgärdar för att uppnå radonhalter under gränsvärde. Läs mer »

Vi hjälper till med att riva konstruktioner på ett säkert, dammfritt och miljövänligt sätt. Vi omhändertar, sorterar och fraktar bort avfall och farliga ämnen. Läs mer »

Med lång erfarenhet och fackmässig kompetens hjälper vi dig att säkra byggklimatet genom hela byggprocessen. Läs mer »

Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, och är din kontakt genom hela projektet. Läs mer »

Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Vi tar fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras. Läs mer »

Senaste nyheterna

Blomstrande äng i grönt, gult och vitt

Glad midsommar önskar Probaco 🌼

juni 21, 2023

Om olyckan skulle vara framme under helgerna så finns vi här, alla dagar, dygnet runt! 💛

Läs mer…

Vi på Probaco önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

december 19, 2022

Tack till alla samarbetspartners och kunder för ett gott samarbete 2022 och vi ser fram emot […]

Läs mer…

Vill du ha rena fönster eller ett skinande rent hem inför jul?

november 25, 2022

Under hela november och december erbjuder Probaco Hjulsbro Sanering dig som privatperson 10% rabatt på fönsterputs […]

Läs mer…
Tre stycken radon-detektorer

Har du tänkt mäta radon i din byggnad?

november 25, 2022

Radon, en radioaktiv gas som, vid för höga halter, kan orsaka allvarlig sjukdom. Ta reda på […]

Läs mer…