Vi är dina lokala experter inom sanering, avfuktning och rivning.

Trygghet är att finnas nära till hands när det oväntade inträffar. Probaco erbjuder många års erfarenhet och trygga lösningar inom all slags skadeservice.

Probaco_Kartan_ver1

Sanering, avfuktning och jour

Probaco erbjuder en stor bredd av tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. Vi finns här för dig, med expertis och engagemang. Hör av dig till oss för allt från utredande ­åtgärder, till sanering och återställning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- eller vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage, desinficering av coronaviruset eller luktproblem. Läs mer »

Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar rätt metod för varje klottertyp. I förebyggande syfte kan man även använda klotterskydd. Läs mer »

Vi desinficerar ytor, lokaler, fordon och utrymmen från luftburna bakterier, virus och smittor. Kontakta oss för akuta insatser eller löpande abonnemang. Läs mer »

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar på ett professionellt och ekonomiskt sätt. Läs mer »

Vi mäter radon, utför radontekniska utredningar vid förhöjda halter och åtgärdar för att uppnå radonhalter under gränsvärde. Läs mer »

Vi hjälper till med att riva konstruktioner på ett säkert, dammfritt och miljövänligt sätt. Vi omhändertar, sorterar och fraktar bort avfall och farliga ämnen. Läs mer »

Med lång erfarenhet och fackmässig kompetens hjälper vi dig att säkra byggklimatet genom hela byggprocessen. Läs mer »

Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, och är din kontakt genom hela projektet. Läs mer »

Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Vi tar fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras. Läs mer »

Senaste nyheterna

Tre stycken radon-detektorer

Erbjudande radonmätning – passa på innan mätsäsongen tar slut

februari 10, 2021

Radon är en radioaktiv gas som, vid för höga halter, kan orsaka allvarlig sjukdom. Gasen är […]

Läs mer…
Probaco i Gävle blir avtalsentreprenör till Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB

Nytt avtal med Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB

november 18, 2020
|

Probaco i Gävle blir avtalsentreprenör till Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB. När Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus […]

Läs mer…
Fasadtvätt Kristinehamn

8 skäl för att rengöra fasaden på din fastighet

juli 9, 2020

Vi på Probaco rengör hundratals fasader varje år, vanligtvis från april till oktober. Det kan ske […]

Läs mer…
Probaco FramFör-företag

Probaco i Gävle ett FramFör-företag

juni 11, 2020

Sedan år 2000 har samverkansprojektet FramFör i Gästrikland varje år utsett de 50 mest framgångsrika företagen […]

Läs mer…