Luktsanering

Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi har runt omkring oss. Även då övriga skador är åtgärdade kan lukter dröja kvar.

Probaco utför alla typer av luktsanering med hjälp av en rad miljövänliga och effektiva metoder som neutraliserar de flesta lukter. Vi samarbetar med de ledande leverantörerna i branschen och väljer de lösningar som är mest effektiva mot problemet men har minst negativ påverkan på miljön.

Exempel på effektiva metoder:

 • Rengöring
 • Kemisk luktsanering
 • Mikrobiell luktsanering
 • Oxidation/reduktion
 • Mekanisk luktsanering
 • Elektrokemisk luktsanering

Exempel på luktsanering:

 • Tobaksrök
 • Brand
 • Avlopp
 • Katturin
 • U.D (sent upptäckt dödsfall)
 • Unket
 • Torrkok
 • Petroleum
 • Emulsioner från material
 • Diffusa lukter

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande […]

Läs mer

Brandsanering

Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad Vid brand rycker Probaco ut för att […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Mögelsanering

Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer