Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert

Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande och brandsäkra egenskaper. Mineralens fibrer och partiklar är hälsofarliga och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar. Probacos saneringstekniker hjälper dig att upptäcka och sanera ditt hem från asbest. Våra saneringstekniker har en godkänd utbildning för arbetet och följs upp av läkare.

Ta kontakt med oss innan du bygger om och renoverar så kan vi hjälpa dig att utföra en asbestsanering tryggt och säkert.

Får man sanera själv?

En asbestsanering behöver kunna genomföras på ett säkert sätt för att inte riskera att bli hälsovådlig. Probaco ser till att saneringen av asbest går till på ett korrekt vis, oavsett om det rör sig om en renovering, rivning eller ombyggnation. Vi säkerställer att mineralen inte kan sprida sig och tar också hand om avfallet efteråt. Vår utbildade personal har gedigen erfarenhet av denna typ av sanering och hjälper dig gärna!

Ta reda på om du har asbest innan du renoverar och river!

1982 förbjöds asbest helt i Sverige. Ibland kan vi gå in och sanera en redan påbörjad renovering eller rivning om ett hus är byggt innan dess. Vänd dig till våra tekniker innan du renoverar och river, så hjälper dem dig vidare. De kan kontrollera om du har asbest genom att inventera och utföra provtagning av material. Om proverna påvisar asbest kan vår utbildade personal utföra saneringen på ett tryggt och smidigt sätt.

Asbest kan förekomma i…

 • mattlim
 • rörisoleringar
 • kakelfix
 • kakelfog
 • fasadbeklädnad
 • tak
 • isolermaterial
 • packningar
 • golvbeläggningar
 • ventilation
 • värmepannor
 • fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • brandisolering
 • ljudisolering

Asbest är ofarligt så länge materialet som mineralen finns i inte är trasigt. Det är när materialet skruvas i, bryts ner eller rivs som asbestens fibrer och partiklar kan frigöras och särskild hantering krävs för att det inte ska blir farligt. Om du står inför en renovering välkomnar vi dig att ta kontakt med någon av våra kunniga tekniker inom sanering, vi ger dig råd och hjälp med dina frågor.

Hur går en asbestsanering till?

En sanering av asbest kan göras på olika sätt och tillvägagångssättet varierar, dels eftersom det kan finnas på så många olika platser och material, dels för att varje fall är unikt och omständigheterna för vad som ska utföras skiljer sig åt.

Man kan grovt dela upp sanering av asbest i tre olika tillvägagångssätt; att delvis kapsla in, att helt kapsla in, samt sanering av material med asbest utomhus.

Vi använder alltid skyddsutrustning och uppdaterad teknik och trygga arbetsmetoder utförd av personal med den senaste kompetensen.
Innan en sanering av material med misstanke om asbesthaltigt innehåll påbörjas inleder Probacos tekniker med att inventera och ta prov av materialet. Det görs för att kunna planera och bestämma det bästa tillvägagångssättet och övriga åtgärder som kan behöva vidtas. Du kan läsa mer om miljö- och materialinventering av material här.

Under en sanering av asbest går det bra att bo hemma. Hur lång tid det tar att sanera från asbest varierar beroende på storleken av saneringen. Efter en inventering kan vi hjälpa dig med en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta. Ta kontakt med någon av våra tekniker som arbetar med asbestsanering så hjälper de dig vidare med alla frågor och funderingar.

Måste man ha utbildning för att arbeta med asbest?

Vi arbetar under tillstånd av arbetsmiljöverket för hantering och rivning av asbest och följer alla gällande regler och förordningar. Alla anställda som arbetar med asbest och sanering av detta på Probaco har godkänd utbildning och följs upp med läkarbesök. Utbildningen är obligatorisk och genomförs alltid var femte år för samtliga tekniker som hanterar asbest.

Det är viktigt för oss på Probaco att sanering av asbest sker på ett tryggt sätt. Genom att saneringen utförs korrekt, skyddar vi både vår personal och kunders hälsa.

Vi har kunskapen och tekniken som behövs och ger dig gärna svar på dina frågor. Ring oss idag så hjälper vi dig tryggt vidare!

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Brandsanering

Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad Vid brand rycker Probaco ut för att […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

Mögelsanering

Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer