Två anställda från Probaco lyften ut en avfuktare från en bil

Probaco önskar er alla en glad sommar!

Sommaren är en tid för ledighet och avslappning, tyvärr brukar vädret kunna variera kraftigt och det är under dessa månader risken för extremt skyfall är som högst.

Vi har alla våra kontor bemannade året om och jouren står alltid redo, sommaren är inget undantag, skulle olyckan vara framme så finns vi bara ett samtal bort!

Vi önskar er alla en glad sommar!

Kontaktuppgifter till våra kontor:

Region Gävleborg Logotyp

Probaco i Gävle skriver ramavtal med Region Gävleborg!

Det var i mitten på juni det blev klart att Probaco i Gävle vann Region Gävleborgs upphandling avseende saneringsarbeten. Upphandlingen var uppdelad i två avtalsområden, Gästrikland och Hälsingland, Probaco blev tilldelad kontraktet för båda områdena.

Vi har under en längre period utfört saneringsarbeten vid Region Gävleborgs bestånd i Gästrikland, så det känns skönt att bli tilldelad ramavtalet och få möjligheten att fortsätta med detta i 4 år till.

Extra roligt är att vi även får kontraktet avseende avtalsområde Hälsingland i och med att vi precis har öppnat ett filialkontor där.

– Kommenterar Jesper Jonsson på Probaco i Gävle.

Avtalet omfattar hela Region Gävleborgs bestånd varpå majoriteten av fastigheterna är Sjukhus- och hälsocentraler där extra varsamhet och planering krävs inför arbetena.

Probaco i Gävle har mångårig vana av denna typ av arbeten där den viktigaste prioriteringen är att vården påverkas så lite som möjligt, något som inte är helt lätt alla gånger, men med en öppen dialog och med samsyn från alla parter fungerar allt.

För mer information:
Jesper Jonsson

Probaco i Gävle AB

Jesper.jonsson@probaco.se

Skylt som visar att kontoret i Hälsingland utför Sanering och avfuktning.

Probaco startar ett filialkontor i Hälsingland!

Från och med juni så har Probaco i Gävle öppnat ett nytt filialkontor på Skidvägen 2 i Bollnäs varpå personalen stationerad i Hälsingland kommer utgå ifrån.

Våra tjänster har länge varit efterfrågade i Hälsingland, dock har vi tidigare varit låsta att konkurrera på denna marknad. I och med att vi nu ingår i Probaco har vi andra möjligheter vilket medför att det känns som ett naturligt steg i vår satsning att öppna i Hälsingland, vi vill vara det lokala alternativet, och då måste vi finnas på orten.


– Kommenterar Carina Jonsson på Probaco i Gävle

I samband med denna satsning så har Joakim Svensen anställts som fukttekniker, med syfte att serva kunderna i denna region. Även lokal saneringspersonal kommer att anställas vilket medför att vi redan från start kan erbjuda en komplett organisation.

Kontoret i Hälsingland når ni på:

Tel: 026-10 21 34

Mail: halsingland@probaco.se

Två anställda hos Probaco möts i trappan på kontoret i Gävle.

Probaco – en erfaren aktör i ny kostym

Den 1 januari gick sex fristående saneringsbolag i södra och mellersta Sverige ihop och bildade Probaco. Tre av bolagen bröt sig loss från Ocab-gruppen.

– Vi vill fortsatt vara en lokal aktör som är lyhörd och hittar de bästa lösningarna för våra kunder – med hjärtat på rätt ställe. Vi såg inte att det var möjligt att fortsätta samarbetet med Ocab centralt då vi har olika ideer om hur verksamheten ska bedrivas, säger Tommy Morelius, VD för Probaco i Gävle, som är ett av bolagen som kliver ur Ocab.

I dagsläget har de sex fristående bolagen i Probaco kontor på åtta orter i södra och mellersta Sverige. Precis som tidigare kommer Probaco att erbjuda tjänster inom bland annat skadehan-tering, byggnadsmiljö, radon och projektledning.

– Vår styrka är lokal förankring, lång erfarenhet i branschen och att vi erbjuder en stor bredd på tjänster inom sanering och avfuktning. Vi har dessutom goda möjligheter att samarbeta mellan bolagen och sätta in extra resurser där det behövs, säger Tommy Morelius.

I samband med namnändringen och den nystart det innebär ser ledningen och personalen positivt på framtiden.

– Vi vill vara en trygg partner som våra kunder kan lita på i alla lägen, och under dygnets alla timmar. Kunderna ska få direktkontakt med med oss och inte bli kopplade till något huvudkontor i Stockholm. Det ska kännas att vi finns här!