Probacos tjänster

Probaco erbjuder en stor bredd av tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. Vi finns här för dig, med expertis och engagemang. Hör av dig till oss för allt från utredande ­åtgärder, till sanering och återställning.

Ikon Sanering

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- eller vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage eller luktproblem.

Ikon Avfuktning

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar på ett professionellt och ekonomiskt sätt.

Ikon Radon

Vi mäter radon, utför radontekniska utredningar vid förhöjda halter och åtgärdar för att uppnå radonhalter under gränsvärde.

Ikon Rivning

Vi hjälper till med att riva konstruktioner på ett säkert, dammfritt och miljövänligt sätt. Vi omhändertar, sorterar och fraktar bort avfall och farliga ämnen.

Ikon Byggnadsmiljo

Med lång erfarenhet och fackmässig kompetens hjälper vi dig att säkra byggklimatet genom hela byggprocessen.

Ikon Inventering

Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Vi tar fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras.

Ikon Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, och är din kontakt genom hela projektet.

Ikon Jour

När problemet är akut. Då finns vi här för dig: dygnet runt, året runt. Vi kan snabbt vara på plats och begränsa skadorna, exempelvis vid brand, översvämning eller vattenläcka.