Probacos tjänster

Probaco erbjuder en stor bredd av tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. Vi finns här för dig, med expertis och engagemang. Hör av dig till oss för allt från utredande ­åtgärder, till sanering och återställning.

Sanering@2x

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- eller vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage, desinficering eller luktproblem. Läs mer »

Ikon Avfuktning

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar på ett professionellt och ekonomiskt sätt. Läs mer »

Radon@2x

Vi mäter radon, utför radontekniska utredningar vid förhöjda halter och åtgärdar för att uppnå radonhalter under gränsvärde. Läs mer »

Rivning@2x

Vi hjälper till med att riva konstruktioner på ett säkert, dammfritt och miljövänligt sätt. Vi omhändertar, sorterar och fraktar bort avfall och farliga ämnen. Läs mer »

Ikon Byggnadsmiljo

Med lång erfarenhet och fackmässig kompetens hjälper vi dig att säkra byggklimatet genom hela byggprocessen. Läs mer »

Inventering@2x

Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Vi tar fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras. Läs mer »

Projektledning@2x

Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, och är din kontakt genom hela projektet. Läs mer »

Jour@2x

När problemet är akut. Då finns vi här för dig: dygnet runt, året runt. Vi kan snabbt vara på plats och begränsa skadorna, exempelvis vid brand, översvämning eller vattenläcka. Läs mer »