Radonsanering

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas i berggrunden när grundämnet radium sönderfaller. Den radonrika luften kan tränga in i huset via grundläggningen, oavsett typ av sådan. Undersökningar har konstaterat att en långvarig exponering av radongas ökar risken för att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, främst rökare drabbas.

Upptäcka radon

För att upptäcka radon behöver man utföra en sk långtidsmätning med spårfilm.

Visar mätningen förhöjda halter, dvs över 200 Bq/m3, bör det åtgärdas. Den vanligaste radonkällan är från marken, men radon kan även avgå från byggnadsmaterial (blåbetong) eller från vatten om man har egen djupborrad brunn. Det kan även vara en kombination av olika källor.

Efter att Probaco genomfört kontroller och olika mätningar och utifrån dessa konstaterat varifrån radonet kommer, föreslår vi lämplig saneringsmetod. Ett exempel kan vara installation av en invändig radonpump. Ibland kan även tätning av sprickor och andra otätheter där radon kan tränga in via grundläggningen räcka som åtgärd.

Om förhöjda radonhalter beror på vatten från egen brunn är oftast en så kallad radonavskiljare det som fungerar bäst.

Saneringsmetoder

Mätning av radon utförs under minst 60 dagar under eldningssäsongen som varar från 1 oktober till 30 april. Vi tillhandahåller dosor för både långtidsmätning och kortidsmätning. Långtidsmätning sker under minst två månader och ligger till grund för ett årsmedelvärde, medan korttidsmätning, som är en rådgivande mätning, utförs under 7-10 dagar.

Tre stycken radon-detektorer

Beställ radondosor

Vi samarbetar med Eurofins som är ledande inom radonmätning i Sverige. Samtliga priser är inklusive moms, analys och frakt.

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande […]

Läs mer

Brandsanering

Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad Vid brand rycker Probaco ut för att […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

Mögelsanering

Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer