Radonsanering - Probaco erbjuder en professionell lösning med beprövade metoder.

Probaco erbjuder randonsanering och mätningar av radon. Med vår långa erfarenhet inom saneringsbranchen så hjälper vi dig helhjärtat.

Radonsanering och mätning

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas i berggrunden när grundämnet radium sönderfaller. Den radonrika luften kan tränga in i huset via grundläggningen, oavsett typ av sådan. Undersökningar har konstaterat att en långvarig exponering av radongas ökar risken för att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, främst rökare drabbas.

Hur upptäcker du radon?

För att upptäcka radon behöver man utföra en sk långtidsmätning med spårfilm. Visar mätningen förhöjda halter, dvs över 200 Bq/m3, bör det åtgärdas. Den vanligaste radonkällan är från marken, men radon kan även avgå från byggnadsmaterial (blåbetong) eller från vatten om man har egen djupborrad brunn. Det kan även vara en kombination av olika källor.

Efter att Probaco genomfört kontroller och olika mätningar och utifrån dessa konstaterat varifrån radonet kommer, föreslår vi lämplig metod för radonsanering.

Ett exempel kan vara installation av en invändig radonpump. Ibland kan även tätning av sprickor och andra otätheter där radon kan tränga in via grundläggningen räcka som åtgärd.

Om förhöjda radonhalter beror på vatten från egen brunn är oftast en så kallad radonavskiljare det som fungerar bäst.

Två anställda på Probaco går med utrustning

Beställ radonmätning

Vi samarbetar med Eurofins som är ledande inom radonmätning i Sverige. Samtliga priser är inklusive moms, analys och frakt.

Så här går det till vid en radonmätning

Fem snabba frågor om radonsanering och mätning

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan sippra in i din fastighet från marken. Den här gasen bildas naturligt från uran som finns i alla slags bergarter och jord.

Varför är radon viktigt för dig?

Långvarig exponering för höga radonnivåer kan öka risken för lungcancer. Som fastighetsägare är det viktigt att känna till radonnivåerna i ditt hem för att skydda dig själv och din familj.

Hur kommer radon in i din fastighet?

Radon kan läcka in genom sprickor i grunden, otäta genomföringar och även genom vattnet. Fastigheter med dålig ventilation, speciellt källare och bottenvåningar, är ofta mer utsatta.

Vad kan du göra?

Det är enkelt att testa din fastighet för radon med mätutrustning. Om nivåerna är höga finns det effektiva metoder för att sänka dem, till exempel genom att förbättra ventilationen eller installera ett radonavskiljningssystem.

Förebyggande åtgärder

När du bygger nytt eller renoverar, överväg radonsäkra konstruktionsmetoder. Detta kan inkludera radonspärrar och ventilationssystem som minskar radoninträngningen och säkerställer att ditt hem förblir en säker och hälsosam miljö.

Probacoanställd står vid en bil och är redo att utföra en radonsanering.

Är ditt hem radonsäkert? Ta reda på det med en radonmätning!

Vi samarbetar med Eurofins som är ledande inom radonmätning i Sverige. Samtliga priser är inklusive moms, analys och frakt.

Två tjejer från Probaco ler mot kameran

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.