Probaco i Gävle får flerårigt avtal med Sandvikens Kommun och Sandvikenhus AB

Det var i slutet på juli det blev klart att Probaco vann upphandlingen avseende saneringsarbeten hos Sandvikens Kommun och Sandvikenhus, ett avtal med chans till förlängning som kan sträcka sig till år 2023!

Vi har under en längre period utfört uppdrag åt både kommunen samt Sandvikenhus med gott resultat, vilket gör att det känns extra roligt att få bygga vidare på det förtroendet vi redan etablerat, säger Tommy Morelius, VD på Probaco i Gävle.

Med ett brett tjänsteutbud, kompetent personal, en väletablerad jour samt tillförlitliga samarbetspartners har vi kapaciteten att bemöta samtliga problem kommunala bolag kan stå inför inom vårat marknadssegment. Vilket medför att denna typ av avtal passar oss utmärkt!

Är du intresserad att veta mer om vårt erbjudande för offentlig sektor, kontakta oss på:
gavle@probaco.se
026-10 21 34