Två anställda från Probaco mäter fukt i källare
Anställd kollar fukt i en krypgrund.

Dina lokala experter inom sanering, avfuktning och rivning

Vänd dig till närmaste lokala företag i Probaco-gruppen. Vi är etablerade på 15 orter och är verksamma i stora dela av södra och mellersta Sverige.

För avtal eller tjänster på riksnivå, kontakta info@probaco.se