Personal från Probaco utför sanering efter explosionen i Linköping 2019

Probaco sanerar efter explosion i Linköping

Polisen kunde identifiera sprängdeg i en moped som lämnats in som stulen till polisen. Utifrån uppgifter ifrån Corren så skall polisen ha utrymt och informerat / evakuerat runt 2000 personer inför en kontrollerad detonering av bomben.

Innertaket till byggnaden innehöll asbestcementskivor eller eternitskivor, som de även kallas. Detta material spred sig tillsammans med övrigt material efter explosionen och Probaco blev inkallade för att hantera situationen.

Andreas Elb, som ansvarar för asbestsaneringarna i Linköping, byggde upp en åtgärdsplan tillsammans med arbetsmiljöverket och Tekniska verken för att kunna hantera allt avfall på ett kontrollerat sätt och utan att orsaka någon spridning.

Då asbestfibrer är väldigt lättflyktigt material kan man använda sig av vattenbegjutning för att tynga fibrerna och förhindra att dessa sprider sig vidare.

Läs mer om asbest https://probaco.se/vara-tjanster/sanering/ eller på Arbetsmiljöverkets hemsida

Området är dessutom avspärrat och endast behörig personal får beträda detta område. Skyddsutrustningen enligt AFS 2006:1 (Asbest) används.

Ni kan läsa mer om arbetet på Correns hemsida (för prenumeranter).
https://www.corren.se/nyheter/linkoping/efter-explosionen-farliga-amnet-spreds-om6258771.aspx

Välkomna att kontakta vårt kontor i Linköping vid frågor.
Probaco Hjulsbro Sanering AB
013 – 20 32 30
linkoping@probaco.se