RBK-mätning

Rådet för ByggKompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i betong. En RBK- auktoriserad fuktkontrollant följer en detaljerad manual som beskriver ett noggrant utarbetat kvalitetssystem – en garanti för mätteknikerns kompetens. Varje RBK-mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt sätt.

Probacos personal är auktoriserad av RBK att utföra fuktmätningar och vi har ett RBK-godkänt laboratorium där betongprover analyseras.

Alla tjänster inom avfuktning

Fuktmätning

Fuktmätning i ditt hus – en smart investering En fuktmätning är enkel att genomföra och en […]

Läs mer

Läcksökning

Läcksökning Dålig lukt, ohälsa och allergi kan vara tecken på att ditt hus har fukt- eller […]

Läs mer

Luftanalys

Luftanalys Mikrobiella och kemiska luftanalyser är mycket användbara sätt att verifiera om det finns problem i […]

Läs mer