Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert

Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som lever ytligt ovanpå något annat. Som fenomen är det naturligt och finns både inomhus och utomhus.

På Probaco är vi erfarna experter inom mögelsanering och använder avancerad teknik och säkra metoder för att ta bort skadligt mögel. Vi arbetar för att möglet inte ska kunna komma tillbaka och går till botten med mögelangreppets orsak. Fukt är en nyckelfaktor för att mögel ska ha en gynnsam livsmiljö. Möglets svampar och sporer kan bli hälsofarliga när koncentrationen är extremt hög och ett angrepp behöver därför saneras.

Hur vet jag att huset drabbats av mögel?

Ofta vet man att man drabbats av mögel för att man sett det och för att man också kanske hittat en läcka i samband med detta. Andra tecken på för höga halter av mögel är hur det luktar. Det kan lukta unket i luften, tänk dig en gammal källare eller en äldre husvagn.
De delar av ett hus som är extra utsatta för att drabbas av mögelangrepp är ofta krypgrund, källare och vind, men också våtutrymmen som badrum och kök.

En för hög halt av mögel i luften kan skapa allergiska symptom;

  • Torra och irriterade ögon
  • Nästäppa/snuva/nysningar
  • Astma
  • Torr och irriterad hud

Det går att förebygga mögelangrepp. Dels genom att göra en fuktmätning redan vid tecken på en obalanserad luftfuktighet, och dels genom att göra en kontroll på de vanligast drabbade platserna som krypgrund, källare och vind. Probaco erbjuder fuktmätning som en av våra tjänster och förespråkar att detta görs innan möglet blivit ett faktum. Läs gärna mer om fuktmätning här.

En frekvent besiktning och kontroll ger dig en bra bild över skicket på ditt hus. Våra fuktutredare kan hjälpa dig att undersöka utrymmen, även innan misstanke om mögelangrepp.

Vad gör man åt ett mögelangrepp?

En sanering av mögel inleds med en fukt- och mögelutredning för att kunna komma fram till orsaken av möglet. Ibland kan det vara en otillräcklig ventilation eller en läcka i ett rör. I mer komplicerade fall där orsakerna inte kan identifieras tas prover av till exempel luft och material. Proverna kan visa i hur stor utsträckning fukt och mögel förekommer i byggnadskonstruktionen och andra undersökta områden samt vad som möjliggör möglets tillväxt.

När utredningen är klar tar Probacos experter fram ett åtgärds- och kostnadsförslag för hur just din sanering bör genomföras.

Hur saneras mögel på ett säkert sätt?

Mögelangrepp är ofta ett resultat av fuktproblem som pågått ett tag och inte blivit åtgärdade. Ett misslyckat försök att sanera kan förvärra genom att sprida möglet och mögelgifter kan tränga djupare in på platser som angripits. De mögelgifter som då sprids kan också vara giftigare än de tidigare.

Det finns tiotusentals olika sorters mögel och det som många tror är svartmögel är oftast en samling av olika mögelsorter som bildar mörka, svarta fläckar. Våra kunniga saneringstekniker kan ge dig hjälp och råd, oavsett vilken sorts mögel angreppet består av.

Det är viktigt att en mögelsanering genomförs på ett säkert sätt och att utrymmet som saneras är avgränsat så att svampar och sporer inte sprider sig vidare till andra rum i ditt hus som angripits. Med lång erfarenhet och stor kunskap säkerställer våra tekniker att det utförs korrekt. De metoder och verktyg som används vid en mögelsanering varierar beroende på bland annat vilket område som är angripet och i vilken utsträckning det påverkats.

En vind kan till exempel snabbt saneras med hjälp av en kemisk lösning som tar död på svampen. En sanering innebär att vi säkerställer att det material som skadats byts ut och rivs bort.

Det är inga problem att bo hemma under saneringen även om den kan variera i tid. Vi går alltid till roten av problemet innan vi sanerar och vidtar rätt åtgärder för att möglet inte ska kunna komma tillbaka.

Probaco erbjuder professionell mögelsanering utförd av välutbildad personal.

Ring oss idag så gör vi en inledande fukt- och mögelutredning på plats. Ju snabbare åtgärd vidtas desto bättre!

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande […]

Läs mer

Brandsanering

Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad Vid brand rycker Probaco ut för att […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer