Mögelsanering

Mögel är ett hälsoproblem för människor och ett miljöproblem för hus. Dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd kan vara orsakerna. Om den relativa luftfuktigheten överstiger 75 procent finns det risk för tillväxt av mögel.

Tecken på förekomst av mögel

  • Astmatiska och allergiska besvär
  • Trötthet
  • Hosta och nästäppa
  • Dålig lukt
  • Fuktfläckar
  • Bubblor i mattor, tak och tapeter
  • Missfärgningar

En fukt- och mögelutredning är första steget vid en sanering. Vi använder bland annat laboratorieprover för att se hur stör förekomsten av fukt och mögel i konstruktioner samt halterna av mögelsporer i luften. Därefter tar vi fram åtgärds- och kostnadsförslag. Ju tidigare insatserna sätts in, desto bättre. Vi gör all sanering innan vi installerar avfuktare.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering Ska du renovera eller riva är det viktigt att inventera innan för att säkerställa att […]

Läs mer

Brandsanering

Brandsanering Vi har jour dygnet runt och rycker snabbt ut vid brand för att skydda byggnader, […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Radonsanering

Radonsanering Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas i berggrunden när grundämnet radium […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer