Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad

Vid brand rycker Probaco ut för att skydda, begränsa och rädda dina tillgångar från sot-, rök- och vattenskador. Vår jour är öppen dygnet runt. Efter brand sanerar och återställer vi din fastighet och dina saker.

Vi förstår att personliga ägodelar med känslomässiga värden är oersättliga. För dig som drabbats vill vi förklara vad som kommer ske efter att branden släckts. Det är viktigt för oss att kunna få er att känna trygghet i en svår livshändelse som en brand utgör.

De första 24 timmarna efter en brand - vad händer nu?

Det första som du behöver veta är vart du ska bo om du inte kan stanna kvar där det brunnit. Ring ditt försäkringsbolag, de hjälper dig vidare i frågan om tillfälligt boende, hotell och ersättningsbostad.

Vi hjälper till att akut tvätta upp en del av dina kläder, ofta har du dem redan nästkommande dag. Om du inte skulle ha några kläder kvar behöver du kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella frågor om ersättningsanspråk för nya kläder.

Hur lång tid brandsanering tar är svårt att svara på, det varierar från fall till fall, och beror på omfattningen av skador bland annat. Vi samarbetar med försäkringsbolagen för en så snabb och effektiv hantering av ditt ärende som möjligt.

Att ta hand om de drabbade och förklara vad som kommer att ske, få dem att känna trygghet i en svår stund, är minst lika viktigt för oss. Personliga ägodelar med känslomässiga värden går inte att ersätta. Men det går att rädda mer än man kan tro med rätt insatser.

3 saker att ha koll på:

Anmäl skadan! Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och anmäl vad som hänt. Se till att du får ett skadenummer till din anmälan så att de lätt kan få fram ärendet om du ta kontakt.

Var ska du bo? Om det inte går att bo kvar efter branden – stäm av med ditt försäkringsbolag om var du ska bo den närmaste tiden.

Nödvändigheter. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ersättning för dina utlägg för nödvändigheter såsom mat, nya kläder och toalettartiklar. Probaco kan hjälpa dig med lite tvätt av kläder det första dygnet.

Hur går en brandsanering till?

Efter en brand undersöks och inventeras fastigheten och lösöret för att se vilka delar som kan saneras från rökskador, brandskador och sotskador. Även vattenskador efter släckningsarbetet med vatten och skum kartläggs och planeras in i saneringen.

En av de första sakerna som säkerställs är att el och vatten i fastigheten fungerar samt täcka över fönster om dessa gått sönder, allt för att skydda byggnaden och begränsa skadorna så långt som möjligt.

Sanering av möbler och andra lösa föremål efter brand

Ibland går det att sanera saker på plats, vid till exempel en lättare rökskada. De saker som inte kan saneras på plats hanteras och magasineras i våra lokaler. Vår personal hämtar och ställer tillbaka ditt lösöre, så som kläder, möbler och böcker. Du är varmt välkommen för att gå igenom eller hämta saker från lagret där vi sanerar och magasinerar dina saker.

Boka in ett möte med oss innan du kommer så hjälper vi dig.

Vad händer med de saker som inte går att återställa?

De saker från branden som inte går att återställa kan våra saneringstekniker göra upp listor på. Listorna kompletterar du sen med inköpspris och ålder. Informationen skickar du sedan in till försäkringsbolaget för reglering av ersättning. När du och ditt försäkringsbolag är överens om ersättningen kommer vi kassera de saker som blivit totalförstörda i branden efter ditt godkännande.

Byggnad och fastighet

Fastighetens sot- och rökskador återställs på plats med olika tillvägagångssätt beroende på skadornas omfattning. Vid behov av reparation skickar oftast försäkringsbolagen ut ansvarig personal. Totalförstörda delar av en fastighet som inte går att återställa kan vi hjälpa till riva.

Metoder

De metoder och insatser för sanering efter brand som finns varierar och kan genomföras på flera olika sätt. En fastighets väggar kan till exempel blästras med kolsyreis eller högtryckstvätt medan lösöre som möbler och kläder kan luktsaneras med ozon eller jonisering. Vilket tillvägagångssätt som krävs varierar från fall till fall och våra specialister berättar gärna mer för dig om detta för att du ska känna dig trygg i hur vi går gör med just din skada.

Kostnaden för en sanering efter brand varierar och brukar täckas genom din försäkring.
Om du inte har en hemförsäkring som ersätter sanering efter brandskador kommer vi självklart att ge dig en offert efter besiktningen av skadan.

Ring oss idag så hjälper vi dig!

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

Mögelsanering

Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Radonsanering

Radonsanering Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas i berggrunden när grundämnet radium […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer