Brandsanering

Vi har jour dygnet runt och rycker snabbt ut vid brand för att skydda byggnader, maskiner och andra tillgångar. Vårt arbete är inriktat på att begränsa sot-, rök- och vattenskador och därefter sanera det som går att rädda.

Vår första åtgärd är en grundlig besiktning där vi värderar vilka delar av byggnaden som kan saneras eller rivas. Vi har ett nära samarbete med restvärdesledare och försäkringsbolag. Utifrån varje skadas unika förutsättningar, som lukt-, nedsotningsgrad och material, väljer vi saneringsmetod.

Exempel på åtgärder

  • Inventering och värdering
  • Bedömning av sakkunniga
  • Tvättning och rengöring
  • Luktsanering med ozon eller jonisering
  • Magasinering av lösöre
  • Återställande av fastighet
  • Rivning

Att ta hand om de drabbade och förklara vad som kommer att ske, få dem att känna trygghet i en svår stund, är minst lika viktigt för oss. Personliga ägodelar med känslomässiga värden går inte att ersätta. Men det går att rädda mer än man kan tro med rätt insatser.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering Ska du renovera eller riva är det viktigt att inventera innan för att säkerställa att […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

Mögelsanering

Mögelsanering Mögel är ett hälsoproblem för människor och ett miljöproblem för hus. Dålig ventilation eller bristfälligt […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Radonsanering

Radonsanering Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas i berggrunden när grundämnet radium […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer

Social sanering

Socialsanering Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär […]

Läs mer