Projektledning

Ett lyckat projekt vid skador bygger på en väl genomförd utredning över läget. Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, med till exempel entreprenörer och försäkringsbolag, och är din kontakt genom hela projektet. Det minimerar ställtider och skapar ett effektivt flöde.

Alla tjänster inom byggnadsmiljö

Inventeringar

Inventeringar Inför rivningar och ombyggnation av byggnader och anläggningar är det viktigt att utföra en miljö- […]

Läs mer

Materialanalys

Materialanalys För att ta reda på en skadas art och utbredning tas materialprov. Provresultatet kan i […]

Läs mer

Skadeutredning

Skadeutredning När inomhusmiljön upplevs som ohälsosam eller det finns misstankar om att den orsakar besvär, behöver […]

Läs mer