Probaco utses till ett av de framgångsrika företagen i Gästrikland 2019 i samverkansprojektet FramFör

Probaco i Gävle ett FramFör-företag

Sedan år 2000 har samverkansprojektet FramFör i Gästrikland varje år utsett de 50 mest framgångsrika företagen i landskapet. På listan för 2019 hittar vi glädjande Probaco i Gävle.

Det är studenter vid ekonomiprogrammet vid Högskolan i Gävle som utser de mest framgångsrika företagen utifrån att ha undersökt deras ledarskap, organisation och arbetsmiljö.

Syftet med utmärkelsen är bland annat att öka intresset för framgångsrikt företagande och skapa goda exempel. Den skapar också viktiga kontakter mellan företagen och högskolan som kan leda vidare till andra projekt. Alla vinnare belönas med ett diplom.

Bakom FramFör står kommunerna i Gästrikland, Högskolan i Gävle, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision och Mellansvenska Handelskammaren.