Socialsanering

Socialsanering är ofta känsligt, diskretion är alltid en hederssak. Ofta gäller det boendemiljöer vid misär eller dödsfall.

Rent tekniskt handlar det om miljöer som är så svårt nedsmutsade att ordinarie städpersonal inte har utbildning eller klarar av att rengöra dessa miljöer.

Probaco återställer de förorenade miljöerna till bruksskick. Det kan krävas rivning, omtapetsering, golvslipning eller målning/spärrmålning, men ibland räcker det med ordentlig rengöring och desinficering. Om det krävs att möbler transporteras bort och deponeras medan arbetet utförs, ordnar vi det.

Tänk på att anmäla till försäkringsbolaget innan arbetet inleds om det är en skada som de ska reglera.

Vi tar alltid hänsyn till individen som bor eller har bott i bostaden och andra som är inblandade. Sekretess är en självklarhet, vår personal har fullständig tystnadsplikt.

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.

Alla tjänster inom sanering

Asbestsanering

Asbestsanering – vi utför det tryggt och säkert Asbest är en mineral i byggmaterial med isolerande […]

Läs mer

Brandsanering

Vi utför brandsanering efter en brand i din bostad Vid brand rycker Probaco ut för att […]

Läs mer

Desinficering

Desinficering Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Vi på Probaco jobbar […]

Läs mer

Klottersanering

Klottersanering Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar […]

Läs mer

Luktsanering

Luktsanering Lukter kan vara svåra att sanera då doftämnen kan tränga in i material som vi […]

Läs mer

Mögelsanering

Snabb mögelsanering utförd av din lokala expert Mögel är egentligen ett annat ord för svamp som […]

Läs mer

PCB-sanering

PCB-sanering Probaco besiktar, inventerar och tar prover i fastigheter för att fastställa om en sanering är […]

Läs mer

Rivning

Rivning Probaco erbjuder skräddarsydda rivningslösningar utifrån aktuella behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid ur ett hållbart […]

Läs mer