Sanering

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- och vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage, desinficering eller luktproblem. Du kan lita på att vi gör det säkert, hållbart och kostnadseffektivt.

Vid en brand är det viktigt att agera snabbt. Vi har jour dygnet runt och är alltid redo att rycka ut. Väl på plats arbetar vi snabbt och effektivt för att skydda byggnader, maskiner eller tillgångar från rök-, sot-, korrosions- och vattenskador. Vi begränsar förlusterna och flyttar såväl ekonomiska som emotionella värden till säkerhet.

Få koll på farliga ämnen i din fastighet och bli av med dem på ett tryggt sätt. I hus byggda eller renoverade före 80-talet är asbest och PCB vanligt förekommande. Det upptäcks ofta vid renovering, ombyggnation eller brand. Då dessa ämnen kan orsaka allvarliga hälsoproblem är det viktigt att ta hjälp av en behörig saneringsfirma. Misstänker du att asbest eller PCB kan finnas i byggnaden – hör av dig till oss. Självklart följer vi Arbetsmiljöverkets alla lagar och regler och sanerar på ett varsamt sätt.

Vanlig rengöring hjälper inte fullt ut mot bakterier, virus eller smittor. Våra metoder kombinerar ytdesinficering med mikrokondensation av desinfektionsmedlet som fyller luften i det utsatta utrymmet. Behandlingen hindrar spridningen av smitta och minskar halterna av partiklar, endotoxiner och mykotoxiner i luften.

Rengöring

Rengöring av inom-och utomhusmiljöer förhindrar påfrestningar och framtida skador. Vi sanerar och skyddar mot klotter, blästrar bort rost och beläggningar, håller avlopps-och ventilationskanaler rena, samt lagar och rengör golv, tak och fasader.

Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar rätt metod för varje klottertyp. I förebyggande syfte kan man även använda klotterskydd.

Vissa lukter kan vara knepiga att få bort på egen hand, som till exempel nikotin-eller brandrök, mögel och katturin. Men med vår erfarenhet och utrustning kan vi hjälpa dig bli av med även de mest envisa lukterna.

Sanering inom: Brand. Fukt. Lukt. Oljeläckage. Asbest. PCB. Radon. Nikotin. Industri. Special.

Kontakta oss för professionell sanering!

Är du orolig för skador orsakade av brand, fukt, farliga ämnen, eller oönskade lukter? Probaco är din partner för att hantera dessa utmaningar effektivt och säkert. Vår expertis sträcker sig över brandsanering, asbesthantering, desinficering och mycket mer. Lita på oss för att återskapa en hälsosam och trygg miljö.