Avfuktning

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Orsaken kan vara översvämning, olika typer av läckage eller brister i byggkonstruktioner som inredda källare, kallvindar och krypgrunder. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar skadan på ett professionellt och ekonomiskt sätt.

Dålig lukt, ohälsa och allergi kan vara tecken på att ditt hus har fukt- eller mögelproblem. Ju tidigare problemet lokaliseras och åtgärdas, desto bättre kan vi agera för att minimera eller helt undvika skador på fastigheten och dess värdesaker.

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom byggnadsteknik och byggnadsfysik. Med hjälp av avancerad utrustning hittar vi fuktproblemets orsak och omfattning och tar fram en åtgärdsplan.

När en vatten- eller fuktskada har upptäckts är det viktigt att åtgärda den snabbt och på rätt sätt för att undvika mögelangrepp. Vi har lång erfarenhet av att åtgärda olika skador och kan därför sätta in rätt metod och lösning som passar för just dina omständigheter. Vi hjälper dig också att bli av med mögel, som redan uppkommit, och undvika att det dyker upp igen.