Probaco i Gävle får flerårigt avtal med Sandvikens Kommun och Sandvikenhus AB

Det var i slutet på juli det blev klart att Probaco vann upphandlingen avseende saneringsarbeten hos Sandvikens Kommun och Sandvikenhus, ett avtal med chans till förlängning som kan sträcka sig till år 2023!

Vi har under en längre period utfört uppdrag åt både kommunen samt Sandvikenhus med gott resultat, vilket gör att det känns extra roligt att få bygga vidare på det förtroendet vi redan etablerat, säger Tommy Morelius, VD på Probaco i Gävle.

Med ett brett tjänsteutbud, kompetent personal, en väletablerad jour samt tillförlitliga samarbetspartners har vi kapaciteten att bemöta samtliga problem kommunala bolag kan stå inför inom vårat marknadssegment. Vilket medför att denna typ av avtal passar oss utmärkt!

Är du intresserad att veta mer om vårt erbjudande för offentlig sektor, kontakta oss på:
gavle@probaco.se
026-10 21 34

Skylt som visar att kontoret i Hälsingland utför Sanering och avfuktning.

Probaco startar ett filialkontor i Hälsingland!

Från och med juni så har Probaco i Gävle öppnat ett nytt filialkontor på Skidvägen 2 i Bollnäs varpå personalen stationerad i Hälsingland kommer utgå ifrån.

Våra tjänster har länge varit efterfrågade i Hälsingland, dock har vi tidigare varit låsta att konkurrera på denna marknad. I och med att vi nu ingår i Probaco har vi andra möjligheter vilket medför att det känns som ett naturligt steg i vår satsning att öppna i Hälsingland, vi vill vara det lokala alternativet, och då måste vi finnas på orten.


– Kommenterar Carina Jonsson på Probaco i Gävle

I samband med denna satsning så har Joakim Svensen anställts som fukttekniker, med syfte att serva kunderna i denna region. Även lokal saneringspersonal kommer att anställas vilket medför att vi redan från start kan erbjuda en komplett organisation.

Kontoret i Hälsingland når ni på:

Tel: 026-10 21 34

Mail: halsingland@probaco.se

Två anställda hos Probaco möts i trappan på kontoret i Gävle.

Probaco – en erfaren aktör i ny kostym

Den 1 januari gick sex fristående saneringsbolag i södra och mellersta Sverige ihop och bildade Probaco. Tre av bolagen bröt sig loss från Ocab-gruppen.

– Vi vill fortsatt vara en lokal aktör som är lyhörd och hittar de bästa lösningarna för våra kunder – med hjärtat på rätt ställe. Vi såg inte att det var möjligt att fortsätta samarbetet med Ocab centralt då vi har olika ideer om hur verksamheten ska bedrivas, säger Tommy Morelius, VD för Probaco i Gävle, som är ett av bolagen som kliver ur Ocab.

I dagsläget har de sex fristående bolagen i Probaco kontor på åtta orter i södra och mellersta Sverige. Precis som tidigare kommer Probaco att erbjuda tjänster inom bland annat skadehan-tering, byggnadsmiljö, radon och projektledning.

– Vår styrka är lokal förankring, lång erfarenhet i branschen och att vi erbjuder en stor bredd på tjänster inom sanering och avfuktning. Vi har dessutom goda möjligheter att samarbeta mellan bolagen och sätta in extra resurser där det behövs, säger Tommy Morelius.

I samband med namnändringen och den nystart det innebär ser ledningen och personalen positivt på framtiden.

– Vi vill vara en trygg partner som våra kunder kan lita på i alla lägen, och under dygnets alla timmar. Kunderna ska få direktkontakt med med oss och inte bli kopplade till något huvudkontor i Stockholm. Det ska kännas att vi finns här!