Två anställda från Probaco mäter fukt i källare

Skydda dig från fuktskador i kryp- eller torpargrund!

Anledningen till fuktskador i kryp- eller torpargrund uppstår är oftast att det inte är rätt isolerat vilket gör att fuktig luft tränger sig igenom och orsakar skador. Marken under huset har också en viss fuktighet vilket kan tränga sig upp även om luften är blockerad.

Detta kan undvikas om man installerar en frånluftsfläkt som blåser luften utåt. Frånluftsfläkten mäter luftens fuktighet och startar när den nått en viss nivå av fukt i luften. Om fukten har angripit installerar man en avfuktare.

Vi tillhandahåller en komplett installation och montering med styrsystem för att uppnå en kontrollerad avfuktning i krypgrunden.

Annelie på Probaco Hjulsbro Sanering visar upp städprodukter

Enklare och renare bodstädning

Visste du att vi på Probaco Hjulsbro Sanering i Östergötland erbjuder bodstädning till våra byggare? Vår medarbetare Annelie är en av dem som ombesörjer städning, sanering och påfyllning av hygienmaterial dagligen enligt schema som beställare själv önskar. Vanligtvis 2ggr/veckan för att bodarna skall hålla en bra miljö för byggarna och dess underentreprenörer. Vid smitta så som tex Covid ser vi också till att de desinficeras samt att handsprit finns tillhanda. Kontakta helene.adolfsson@probaco.se eller 0708–161746 för ett upplägg som passar just er verksamhet.

Annelie håller upp städprodukter som Probaco använder sig av.
Två anställda kvinnor hos Probaco har utfört en specialsanering

Social sanering som utförs professionellt

Probaco Hjulsbro Sanering utför specialsaneringar åt olika beställare. Det kan vara allt från bostäder, lägenheter eller offentliga ytor. Våra erfarna sanerare Lotta och Åsa berättar om hur deras arbete går till där ingen dag är den andra lik.

Erfarna sanerare som arbetar i alla möjliga miljöer

Eftersom vi arbetar i miljöer där det behövs social sanering så är det viktigt att tänka både på vår säkerhet gällande överfall och utifrån smitta från t.ex. använda kanyler.

  • Vi har hittat kanyler lite överallt säger Lotta, det kan vara i madrasser, gardiner, vattenlås eller i soffor.

Ofta vet inte Lotta och Åsa i vilket skick ”ytan” är i utan att det skall göras rent, snyggt och hemtrevligt. Åsa berättar att de båda vet vilka försiktighetsåtgärder de ska vidta för att kunna arbeta säkert. De jobbar t.ex. aldrig ensamma eller i olika lägenheter samtidigt.

Att kunna prioritera sitt saneringsarbete

Åsa och Lotta lägger själva upp sitt schema så de kan prioritera efter beställares önskemål. Detta gör att arbetet känns mer fritt och att de själva kan planera sin arbetsdag.

  • Jag tycker detta har en stor betydelse i vårt arbete då saneringen kan göras så professionell som möjligt, säger Lotta.

Magasinering av lösöre

Många gånger innebär uppdraget att hela lösören skall magasineras på Probacos lager tills klienten själv ringer och bokar för hämtning alternativt kassering. 

För Probaco Hjulsbro Sanering är det viktigt att oavsett vad som skett i livet behandla alla med lika värde och försöka ge förutsättning till omstart i livet. Detta är något som Lotta och Åsa också brinner för vilket visar sig i deras fina arbete.

Söker du efter ett professionellt företag och behöver snabb hjälp, kontakta helene.adolfsson@probaco.se telefon 0708-161746.

Tre stycken radon-detektorer

Det är läge att kolla om det finns radon i din byggnad

Mätningsperioden för radon har börjat och vi har laddat upp med radondosor. Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka allvarlig sjukdom. Mätning är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en byggnad då den är osynlig och luktfri. Beställ ditt mätpaket hos oss redan idag för att få reda på om den farliga radioaktiva gasen finns i din byggnad.

Läs mer och beställ på www.probaco.se/vara-tjanster/radon/

Probaco i Gävle blir avtalsentreprenör till Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB

Nytt avtal med Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB

Probaco i Gävle blir avtalsentreprenör till Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus AB. När Älvkarleby Kommun och Älvkarlebyhus under hösten skulle upphandla en entreprenör för sanerings- och fuktskadearbeten var det tillslut Probaco som kunde presentera det mest attraktiva anbudet för kommunen med bolag. Avtalet, som med förlängning kan sträcka sig till år 2024, påbörjades nu i november.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att påbörja samarbetet med både Älvkarlebyhus och Älvkarleby Kommun.

Fasadtvätt Kristinehamn

8 skäl för att rengöra fasaden på din fastighet

Vi på Probaco rengör hundratals fasader varje år, vanligtvis från april till oktober. Det kan ske i samband med att fastigheten ska målas om eller att man vill göra rent fasaden från smuts och mögel. Varje fasadtvätt genomförs med ultrarent vatten – en effektiv och kemikaliefri rengöringsmetod. 

Här listar vi åtta fördelar till att använda ultrarent vatten vid fasadtvätt:

  1. Din fastighet får ökad livslängd
  2. Fasaden blir ren och snygg och ger ett positivt intryck
  3. Värdet på din fastighet ökar
  4. Det blir mindre fukt i fasaden, vilket leder till bättre värmehållning
  5. Vattnet tränger inte in i träet
  6. Färgen mattas inte
  7. Rabatter och fönster behöver inte täckas in
  8. Miljövänligt – rengöring med ultrarent vatten är 100% miljövänligt då inga kemikalier används.

 

Om ultrarent vatten:

Ultrarent vatten innebär att vattnet är filtrerat och avjoniserat, vilket gör vattnet 10 gånger renare än destillerat vatten. Detta innebär att vattnet lätt löser upp smuts från underlaget samtidigt som det drar till sig smuts och andra partiklar. Ultrarent vatten tar död på alger och mögel eftersom vattnet stör deras naturliga balans i att reglera hur mycket vatten organismen ska ta till sig.

 

Vill du anlita oss för fasadtvätt?

Kontakta ditt lokala kontor.

Probaco utses till ett av de framgångsrika företagen i Gästrikland 2019 i samverkansprojektet FramFör

Probaco i Gävle ett FramFör-företag

Sedan år 2000 har samverkansprojektet FramFör i Gästrikland varje år utsett de 50 mest framgångsrika företagen i landskapet. På listan för 2019 hittar vi glädjande Probaco i Gävle.

Det är studenter vid ekonomiprogrammet vid Högskolan i Gävle som utser de mest framgångsrika företagen utifrån att ha undersökt deras ledarskap, organisation och arbetsmiljö.

Syftet med utmärkelsen är bland annat att öka intresset för framgångsrikt företagande och skapa goda exempel. Den skapar också viktiga kontakter mellan företagen och högskolan som kan leda vidare till andra projekt. Alla vinnare belönas med ett diplom.

Bakom FramFör står kommunerna i Gästrikland, Högskolan i Gävle, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision och Mellansvenska Handelskammaren.