Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som, vid för höga halter, kan orsaka allvarlig sjukdom. Gasen är osynlig och luktfri och att mäta radonhalten är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en byggnad. Det är fastighetsägarens ansvar att mätning genomförs och att åtgärder, vid behov, vidtas.

Mätmetod

Mätning av radon utförs under minst 60 dagar under eldningssäsongen som varar från 1 oktober till 30 april. Vi tillhandahåller dosor för både långtidsmätning och kortidsmätning. Långtidsmätning sker under minst två månader och ligger till grund för ett årsmedelvärde, medan korttidsmätning, som är en rådgivande mätning, utförs under 7-10 dagar.

Så här gör du

Du beställer dina radondosor och får hem ett mätpaket i brevlådan.

I mätpaketet ingår:

  • Radondosor i lufttät påse
  • Instruktioner hur du ska göra och var dosorna ska placeras
  • Blankett för att fylla i mätplatsuppgifter
  • Frankerat returkuvert

Slutförd mätning och mätresultat

När mätningen är slutförd ser du till att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och skickar sedan in dessa, tillsammans med dosorna, i det medföljande kuvertet för analys. 

Så snart analysen är klar (vanligtvis inom 2-3 veckor) skickar vi ut mätresultatet till dig. Om radonhalten är högre än gränsvärdet hjälper vi dig att kartlägga vart radonet kommer ifrån samt en plan för hur vi kan minska värdet.