Projektledning

Ett lyckat projekt vid skador bygger på en väl genomförd utredning över läget. Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, med till exempel entreprenörer och försäkringsbolag, och är din kontakt genom hela projektet. Det minimerar ställtider och skapar ett effektivt flöde.