Region Värmland logotyp

Stort avtal med Region Värmland

Probaco Värmland har tagit hem ett stort avtal om skadehantering av fukt- och vattenskador i Region Värmlands lokaler från 1 mars i år. Probaco är utvalda som enda entreprenör och avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.
– Det är självklart roligt och viktigt för oss som lokal aktör, säger Lars-Eric Petersen, vd på Probaco Värmland Avfuktning AB. Särskilt roligt är att vi fick genomgående höga betyg för hur vi utför våra uppdrag i den utvärdering som gjordes i upphandlingen.