Region Gävleborg Logotyp

Probaco i Gävle skriver ramavtal med Region Gävleborg!

Det var i mitten på juni det blev klart att Probaco i Gävle vann Region Gävleborgs upphandling avseende saneringsarbeten. Upphandlingen var uppdelad i två avtalsområden, Gästrikland och Hälsingland, Probaco blev tilldelad kontraktet för båda områdena.

Vi har under en längre period utfört saneringsarbeten vid Region Gävleborgs bestånd i Gästrikland, så det känns skönt att bli tilldelad ramavtalet och få möjligheten att fortsätta med detta i 4 år till.

Extra roligt är att vi även får kontraktet avseende avtalsområde Hälsingland i och med att vi precis har öppnat ett filialkontor där.

– Kommenterar Jesper Jonsson på Probaco i Gävle.

Avtalet omfattar hela Region Gävleborgs bestånd varpå majoriteten av fastigheterna är Sjukhus- och hälsocentraler där extra varsamhet och planering krävs inför arbetena.

Probaco i Gävle har mångårig vana av denna typ av arbeten där den viktigaste prioriteringen är att vården påverkas så lite som möjligt, något som inte är helt lätt alla gånger, men med en öppen dialog och med samsyn från alla parter fungerar allt.

För mer information:
Jesper Jonsson

Probaco i Gävle AB

Jesper.jonsson@probaco.se