Desinficering av bakterier och virus med anledning av det aktuella Coronaviruset

Ett av de områden vi på Probaco jobbar med är desinficering av bakterier och smittor. Det kan röra sig om bakteriesanering inom livsmedelsindustrin på löpande basis, eller som det senaste uppdraget av större karaktär, då vi hjälpte en kund som fått problem med shigellabakterien, vilken är klassad som allmänfarlig sjukdom.

Desinficering innebär per definition en minst 100 000-faldig reduktion, 5-log, av antalet levnadsdugliga mikrober och sterilisering en minst 10 000 000-faldig reduktion, 7-log, av antalet levnadsdugliga mikrobsporer. Denna stora reduktion kan man aldrig uppnå enbart genom rengöring, oavsett hur många gånger rengöringen genomförs.

Vi har metoder där vi går in och gör en ytdesinficering vid en kontaktsmitta, som typ shigellabakterien. Vid luftburna smittor kombinerar man den traditionella ytbehandlingen med mikrokondensation av desinfektionsmedlet i luften. Det vill säga man fyller luften i det utsatta utrymmet med medel och på samma sätt desinficerar luften. Denna metod gör så att hela rummet behandlas i tre dimensioner.

På detta sätt så kan man:
• Hindra spridning av luftburna patogener (virus, smittämnen mm)
• Minska partikelhalten i luften
• Minska halten av endotoxiner och mykotoxiner i luften.

Denna metod gör även att man kan behandla lokaler eller fordon, som annars är svåra att nå alla ytor med traditionella metoder. Samtidigt kan dessa intermittenta behandlingar dramatiskt minska risken för hälsoproblem förknippade med luftburna patogener, toxiner och allergener.

Vi jobbar både med akuta insatser, eller med det vi kallar abonnemang, där vi tillsammans med kunden kommer överens om ett lämpligt schema där vi går in och gör en desinficering.
Är ni intresserade av att höra mer så kontakta ett av våra kontor nära dig.